Vi följer vår strategi att fungera som vägröjare!

Vi utvecklar våra produkter enligt kundens krav och skapar nya möjligheter att utnyttja pappersförpackningar. Vår verksamhet styrs av vår entusiasm att utveckla nya lösningar som hjälper våra kunder att få mervärde för sin produkt och ger möjlighet till kostnadseffektivitet utan avkall på kvaliteten. Vårt nära samarbete med våra material- och maskinleverantörer gör det möjligt för oss att snabbt ta i bruk de nyaste materialen och lösningarna i branschen. Vår produktutveckling planerar och skapar kontinuerligt nya möjligheter för papperspåsar. Som erkänsla för sin innovativitet tilldelades Peltolan Pussi Oy:s produktutveckling hedersdiplomet InnoSuomi år 2003. Tyngdpunkterna för vår produktutveckling i dag är

  • en mer omfattande användning av förnybara och komposterbara material
  • att utnyttja de nyaste materialen som ger mervärde nya strukturlösningar för att underlätta maskinförpackning och maskinell tillslutning
  • nya trycktekniker och möjligheter
Peltolan Pussi Ltd
Patamäenkatu 3
FI-33900 TAMPERE
FINLAND
Tel.  +358 3 213 6700
Fax  +358 3 265 5673
paperipussi@peltolanpussi.fi