Ansvar

För oss innebär ansvar att vi tar hand om helheten, både den fysiska och den psykiska verksamhetsmiljön såväl som den naturliga omgivningen. Vår verksamhet följer certifierade kvalitets- och miljöstyrningssystem samt kontrollsystem för livsmedelssäkerhet. Vi ser till att vår personal mår bra och kan förbättra sin kompetens med ett omfattande utbildningsprogram.

Vi prioriterar högt ekologiskt hållbara lösningar i produktutvecklingen. Vi själva strävar efter att belasta miljön så litet som möjligt, vilket utöver en effektiv och miljövänlig verksamhet innebär en så kort produktions- och leveranskedja som möjligt som spar på miljön och ger kunderna kostnadsbesparingar. Vi har ett nära samarbete med aktörer i Birkaland, vilket utöver den korta leveranskedjan stödjer finländskt arbete och finländsk företagsamhet.

Naturligtvis i papperspåse!

Peltolan Pussi Ltd
Patamäenkatu 3
FI-33900 TAMPERE
FINLAND
Tel.  +358 3 213 6700
Fax  +358 3 265 5673
paperipussi@peltolanpussi.fi