EGP-sertifikaatti Peltolan Pussi Oy:lle

EGP-sertifikaatti Peltolan Pussi Oy:lle

Suomalaiselle korkealaatuisesti painettujen pakkauspaperien uranuurtajalle Peltolan Pussi Oy:lle luovutettiin paperipainatuksen ensimmäinen EGP-kumppanuussertifikaatti.


Expanded Gamut Printing -sertifikaatti myönnettiin tunnustuksena uuden vihreämmän ja korkealaatuisen fleksopainatusprosessin onnistuneesta implementoinnista. Tunnuksen myönsi EGP-teknologian edelläkävijä Marvaco Oy.


Peltolan Pussi on ottanut uuden laajennetun väriskaalan EGP-menetelmän onnistuneesti käyttöönsä brändinomistajien painatuksissa yhteistyössä prepress-kumppani Marvacon ja väritoimittaja Siegwerkin kanssa. EGP-tekniikan avulla vähennetään painoprosessin ympäristönkuormitusta minimoimalla painovärien käyttöä ja työnvaihtojen prosessipesuja.

Ympäristöarvot ovat aina olleet tärkeitä Peltolan Pussille, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Ville Järvenpää ja iloitsee, että pakkausten designkohtaista värillisyyttä ei enää rajoita painokoneen väriyksiköiden lukumäärä, vaan pakkauksen koristelun sävyrikkautta voidaan lisätä samalla kun värinkulutusta pienennetään. Uusi tekniikka mahdollistaa myös yhteispainatukset eri tuotteille, jolloin myös hukkaa ja käytettyjä luonnonvaroja voidaan vähentää entisestään. EGP-menetelmän avulla painotuotanto saadaan joustavammaksi ja tehokkaammaksi minimoimalla työn vaihtoajat, mikä mahdollistaa myös nopeammat asiakastoimitukset.

Marvacon toteuttama EGP-sertifiointi edellyttää, että painon laaduntuotto- ja suorituskyky varmistetaan useiden tuotantotöiden perusteella eri brändinomistajien pakkauksista, kertoo Marvacon hallituksen pj. Kai Lankinen ja lisää, että nyt myönnetty sertifikaatti todistaa Peltolan Pussin kyvykkyyden toteuttaa yhtenäinen painatus tuotantoerästä toiseen, mikä vahvistaa brändinomistajien luottamusta painatuksen laatuun. Sertifikaatti on ensimmäinen maailmassa, joka on myönnetty pakkauspaperipainajille.

EGP-tekniikka mahdollistaa laadukkaan, tehokkaan ja ympäristöystävällisen pakkauspainatuksen, jossa ei käytetä sekoitevärejä. Ennustettavat ja tarkat brändivärit toteutetaan digitaalisesti avustetun värinsekoituksen avulla. Väriavaruutta rikastetaan muun muassa OGV (Orange, Green, Violet) –lisäprosessiväreillä, jolloin värisävyjen määrä yli kaksinkertaistuu Pantone+ -värijärjestelmään verrattuna. Myös kirkkaat sävyt toteutuvat puhtaasti. CMYK -menetelmällä aiemmin poisrajoittuneet brändivärit saadaan toteutettua EGP:n digitaalisen värinmuodostuksen kautta lähes rajoituksetta sekä entistä hallitummin ja tarkemmin.

Pohjoismaisilla brändinomistajilla ja painotaloilla on suuri kiinnostus ympäristöystävällisemmän EGP-tekniikan käyttöön ja menetelmällä tuotettujen pakkausten määrä kaupan hyllyissä on nopeassa kasvussa erityisesti Suomessa. EGP-tekniikalla painetut pakkaukset tunnistaa jatkossa myös GreenerPrinting –logosta, jolla varustetut tuotteet kertovat ympäristöystävällisemmästä tavasta painattaa pakkauksia.

 

MARVACO-SOLUTION PROVIDER for packaging printers and brand owners »

 

Lisätietoja
Kai Lankinen
Hallituksen puheenjohtaja, partner
Marvaco Oy
kai.lankinen@marvaco.fi
www.marvaco.fi

Kari Hurme
Customer Service
Peltolan Pussi Oy
kari.hurme@peltolanpussi.fi
www.peltolanpussi.fi