2000-luku

Peltolan Pussi Oy sertifioi ympäristöjärjestelmän ISO 14001. Yritys haluaa jatkaa toimintaansa ympäristöasioiden ja laadun parantamiseksi, ja koko työyhteisö osallistuu laatujärjestelmän kolmannen version kehittämiseen. Ammatti- ja laatukoulutuksen lisäksi yritys panostaa työntekijöiden henkilökohtaista kasvua tukevaan koulutukseen. Omaa huippuosaamistaan Peltolan Pussi Oy:ssä ovat jakaneet mm. pappi, terapeutti ja teatteriohjaaja ja koko henkilökunta suorittaa Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa professori Risto Harisalon johdolla yhteisohjelman laadusta ja tiimityöstä.

Tuotekehitys nostetaan strategian ytimeen ja Peltolan Pussi Oy:öön ostetaan ensimmäinen 8-värifleksopainokone. Asiakasyhteistyötä tehdään tiiviisti ja asiakkaiden tarpeisiin vastataan uusin konein, laittein ja ideoin. Yrityksen tuotekehitys palkitaan InnoSuomi-kunniakirjalla.